Koma i två veckor

Fråga: Skall personen som har legat två veckor i koma ta igen de missade bönerna?

Svar: Ja, upp till tre dygn. Personen som har legat i koma i tre dagar och vaknar, tar igen bönerna. Det är han däremot inte ålagd att göra om han har legat i koma längre än tre dygn.