Kom till bönen, be hemma

al-Bukhârî sade:

616 – Musaddad berättade för oss: Hammâd berättade för oss, från Ayyûb, ´Abdul-Hamîd och ´Âsim al-Ahwal, från ´Abdullâh bin al-Hârith som sade:

En regnig och lerig dag predikade Ibn ´Abbâs för oss. När böneutroparen hade kommit fram till:

حَيَّ عَلى الصلاةِ

”Kom till bönen.”

befallde han honom att ropa:

الصلاة في الرحال

”Be hemma.”

Människorna började då titta på varandra varpå han sade: ”Det gjordes av en man som är bättre än jag ändock den är obligatorisk1.”

Skall dessa två fraser ersättas med varandra? Jag tycker att det är oklart medan böneutropets standardiserade fraser är klara. Således håller vi oss till det klara eftersom böneutropet är en enskild erinran för sig. Alltså säger vi i samband med:

حَيَّ عَلى الصلاةِ

”Kom till bönen.”

الصلاة في الرحال

”Be hemma.”

Vi kan också säga det efteråt. Dock bör man inte utesluta en fras som är bekräftad från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Så skall det förhållas till klarheter och oklarheter. Alltså säger böneutroparen efter:

حَيَّ عَلى الصلاةِ

”Kom till bönen.”

الصلاة في الرحال

”Be hemma.”

1Det vill säga fredagsbönen.