Kom på efter ´Ishâ’ att han hade glömt be Maghrib

Fråga: Efter att en person hade bett ´Ishâ’ kom han på att han inte hade bett Maghrib. Vad skall han göra?

Svar: Han skall be Maghrib. Vid glömska faller plikten om att be bönerna i turordning. Den som ber en bön och sedan kommer på att han glömde den tidigare bönen skall bara be den missade bönen. Det räcker.