Kom Messias med fred eller svärd?

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Hidâyat-ul-Hayârâ, sid. 193

Vad som också intygar om Evangeliernas motsägelser är att Messias sade:

”34Tro inte att jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. 35Ty jag har kommit för att ställa en man mot hans far, en dotter mot hennes mor, en sonhustru mot hennes svärmor, 36och mannens husfolk skall bli hans fiender. ”1

Samtidigt står det hos Johannes:

”Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.2

Samt hos Matteus:

Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom.”3

1Matteusevangeliet 10:34

2Matteusevangeliet 21:2

3Matteusevangeliet 5:39