Kollektiva visor sjungs av Sûfiyyah och Hizbiyyûn

Fråga: Jag arbetar som lärare på en kommunal skola som lär barnen sjunga visor i kör. Jag fördömer dem för det. Gör jag rätt när jag fördömer dem?

Svar: Ja, du gör rätt när du fördömer dem. Kollektiva visor är inte tillåtna. De kännetecknar antingen Sûfiyyah eller också Hizbiyyûn. Det är antingen Hizbiyyûn som sjunger visor i kör när de hyllar sin metodik och uppmuntrar till den eller också Sûfiyyah som dyrkar Allâh via visor. De är alltså inte tillåtna.