Kollektiv tillbedjan efter bönen är en innovation

Hög tillbedjan efter bönerna är en innovation. Exempel på det är att imamen och de bedjande tillber kollektivt efter bönen. Det fanns inte på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. Däremot har det bekräftats att de kunde höja rösten i samband med Dhikr och att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste Dhikr högt efter bönen sägande:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له,له الحمد و له الملك و هو على كل شيء قدير,لا إله إلا الله و لا نعبد إلا إياه

”Det finns ingen sann gud utom Allâh allena, ingen partner har Han. Han har makt och pris och Han är kapabel till allt. Det finns ingen sann gud utom Allâh och vi dyrkar endast Honom.”1

Det är bekräftat sett till Dhikr. Den som tror att något som saknar bevis i Sharî´ah är en dyrkan är orättvis och har fel.

1al-Bukhârî (844) och Muslim (593).