Kollektiv Qur’ân-läsning innan fredagsbönen

Fråga: I vissa arabiska länder läser vissa ett kapitel i Qur’ânen i kör innan fredagspredikan. Vad är domen för det?

Svar: Det är innovation att läsa på det viset. Kollektiv läsning är en innovation om den inte är i undervisande syfte. Det är okej att läraren läser upp en vers som eleverna upprepar i en stämma i undervisande syfte, men inte om det är i uppläsande syfte.