Kollektiv Iftâr och ´Îd-måltid i moskéerna

Publicerad: 2012-03-03
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Fath Dhîl-Djalâl wal-Ikrâm (2/559)

 

Är det tillåtet för grannskapet att servera mat i moskéerna i samband med Iftâr eller ´Îd-ul-Fitr? Är detta tillåtet då vissa människor har som vana att samla grannskapet i moskén i samband med ´Îd och att var och en kommer med sin mat som de sedan alla äter av?

Ja, det är tillåtet då det är en fin handling och en bra behandling av människor. Det är inte förbjudet att äta i moskéerna och inte heller motstrider det moskéernas syfte. Det enda undantaget är i fall de äter lunch eller kvällsmat i moskén när människorna samlas för bönen. I detta fall får de inte göra det för människorna bästa.