Kollektiv frivillig fasta

Fråga: Vad är domen för att familjen fastar frivilligt tillsammans som till exempel varannan dag?

Svar: Det är inte tillåtet att komma överens om det. Överenskommelsen är innovation. Det är emellertid Sunnah att var och en fastar för sig utan samröre med någon annan. Det är harmlöst. Det är Dâwûds (´alayhis-salâm) fasta. De skall dock inte fasta kollektivt efter överenskommelse. Var och en skall fasta för sig och individuellt. Det är emellertid inga problem att oplanerat råka fasta respektive äta frukost tillsammans.