Kollektiv exorcism

Fråga: Vad är domen för kollektiv exorcism i form av att en person läser för flera sjuklingar samtidigt?

Svar: Det saknar grund. Det är inte tillåtet. Det är en innovativ exorcism. De gör så utav jordiska ändamål. De läser för många för att få mycket pengar. Det går emot exorcismens etiketter. Läsaren skall exorcisera direkt på sjuklingen. Han skall inte läsa för flera stycken samtidigt. Vissa av dem står i dörren och läser medan andra läser via telefon, högtalare och dylikt. Allt det görs för att läsaren skall tjäna in mycket pengar. Därtill går det sättet emot en föreskriven exorcism.