Kollektiv erinran

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (36 A)

Fråga: Vad är domen för att sitta tillsammans med andra människor och läsa kollektiv erinran?

Svar: Det är något en människa inte ska göra. Den som gör det berövar sig själv att läsa erinran på egen hand. Den som läser erinran är bättre än den som lyssnar till erinran. Jag råder dem att var och en läser rapporterad erinran för sig själv.