Kollektiv bön för den döde

Fråga: Vad är domen för att stå vid en grav och be kollektivt för den döde? Är det tillåtet?

Svar: Det är innovation. Kollektiv bön är innovation. Var och en får be för den döde för sig. Man skall inte vara fastbunden vid andra.