Kollektiv åkallan efter bönen

Fråga: Efter bönen börjar imamen åkalla medan de ledda säger: ”Âmîn”. Vad är domen för det?

Svar: Det är innovation. Det är en innovation som måste utelämnas.