Kolla dina skor först

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/387-388)

Fråga: Vad är domen för att be i sandaler? Innebär dagens mattor i moskéerna att man inte ska be i sandaler?

Svar: Det är föreskrivet att be i sandaler. Både al-Bukhârî och Muslim rapporterar från Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad i sandaler. Dessutom berättade Shaddâd bin Aws (radhiya Allâhu ´anh) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Skiljer er från judarna som ber varken i sina läderstrumpor eller sandaler.”1

Bönemattor är inget skäl att inte be i sandaler. Däremot slarvar många människor med att kolla sandalerna innan de går in i moskén, vilket går emot profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

När någon av er kommer till moskén, ska han titta. Om han ser smuts på sina sandaler, torkar han bort den och ber i dem.”2

Om människorna hade efterlevt denna hadîth, skulle mattorna inte skadats av att människor ber på dem i sina sandaler.

1Abû Dâwûd (652) och Ibn Hibbân (3186).

2Ahmad (3/20) och Abû Dâwûd (650).