Köksredskapen i paradiset

publicerad
16.06.2010

Författare: Imâm Ibn Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)
Källa: Hâdîl-Arwâh ilâ Bilâd-il-Afrâh, sid. 157-160

Han (ta´âlâ) sade:

“De skall betjänas med fat och dryckeskärl av guld, och där skall finnas allt det som själarna längtar efter och som är fröjd för ögat.”1

al-Farrâ’ sade:

“Dryckeskärlen (Akwâb) är runda och saknar handtag.”

Abû ´Ubayd sade:

“Dryckeskärlen (Akwâb) är pokaler utan pip.”

Abû Ishâq sade:

“Dryckeskärlen (Akwâb) är runt köksredskap utan handtag.”

Ibn ´Abbâs sade:

“Dryckeskärlen (Akwâb) är pokaler utan handtag.”

al-Bukhârî sade i sin “as-Sahîh”:

“Dryckeskärl är pokaler med pip.”

Allâh (ta´âlâ) sade:

“Och de skall betjänas av evigt unga gossar, som bär omkring karaffer och pokaler och en bägare fylld ur ren källa.”2

Pokaler (Abârîq) är dryckeskärl med pip. Om de inte har pip, kallas de för bägare. Ibrîq (Pokal) härstammar från ordet Barîq som betyder renhet. Pokalen får alltså dess färg att glänsa utav renhet. Paradisets pokaler är av silver och genomskinliga så att man ser insidan från utsidan. Dessutom kallar araberna svärdet för Ibrîq på grund av dess glans.  Allâh (ta´âlâ) sade:

“Och fat av silver skall bäras omkring och bägare, genomskinliga som kristall – av kristall fastän de är av silver; och de bestämmer [själva] hur mycket [som skall sättas för dem].”3

Kristall är alltså glas. Han (ta´âlâ) berättar hur dessa köksredskap är av silver i skepnaden av glas och dess genomskinlighet. Detta hör till de vackraste och märkligaste sakerna. Han (subhânah) betonar dock att dessa kristaller inte är av glas och säger:

“Av kristall fastän de är av silver.”

Mudjâhid, Qatâdah, Muqâtil, al-Kalbî och ash-Sha´bî sade:

“Paradisets kristaller är av silver. De kombinerar mellan silvrets ljushet och kristallens genomskinlighet.”

Ibn Qutaybah sade:

“Allt som finns i paradiset av floder, sängar, madrasser och dryckeskärl skiljer sig från det som finns på jorden. Ibn ´Abbâs sade: “Det enda gemensamma jorden och paradiset har är namnen på saker och ting.””

Vad berör Allâhs ord “och de bestämmer [själva] hur mycket [som skall sättas för dem]”, så betyder de att dryckeskärlen har skapats på så sätt att de varken rymmer för lite eller för mycket. Detta gör att drickaren uppnår en ännu större njutning. För om kärlet rymmer för lite, sjunker njutningen, och om det är för stort, mättas man och tröttnar på det som kommer efteråt. Denna åsikt har flera Qur’ân-tolkare. al-Farrâ’ sade:

“De har uppskattat bägarna utmed var och ens törst. Ingenting kommer att bli kvar och inte heller är man törstig efteråt. Detta är det godaste drickandet.”

az-Zadjdjâdj sade:

“De har uppskattat köksredskapen så att var och en dricker det han är i behov och önskar.”

Abû ´Ubayd sade:

“Det vill säga de som häller upp dryckerna uppskattar drickskärlen. Därefter häller de upp. De som häller upp är änglar och tjänare som uppskattar drycken utmed ens törst. De får varken för mycket så att de inte klarar av något efteråt och inte heller för lite så att de vill ha mer efteråt. Andra lärda säger att det är drickarna själva som uppskattar sina drycker. Majoritetens åsikt är dock bättre och tydligare – och Allâh vet bättre.”

Vad gäller bägare, sade Abû ´Ubaydah:

“Det är dryckeskärl som består av respektive dryck.”

Abû Ishâq sade:

“Bägare är dryckeskärl med sprit i. Men det kan också betyda alla dryckeskärl med drycker i.”

Qur’ân-tolkarna tolkade bägare som dryckeskärl med sprit i. Denna åsikt har bland andra ´Atâ’, al-Kalbî och Muqâtil. adh-Dhahhâk sade:

“Varje gång Qur’ânen nämner bägare, betyder det sprit.”

al-Bukhârî och Muslim rapporterade från Abû Mûsâ al-Ash´arî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Det finns två paradis av guld och deras köksredskap och allting annat däri är av guld. Det finns två paradis av silver och deras köksredskap och allting annat däri är av silver. Det enda som hindrar deras folk från att se sin Herre är Stolthetens ridå som är för Hans ansikte i Edens lustgårdar.”

al-Bukhârî och Muslim rapporterade från Hudhayfah bin al-Yamân som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Drick inte ur guld- och silverdryckeskärl och ät inte ur deras fat. De tillhör dem i detta liv och de tillhör er i nästa liv.”

1 43:71

2 56:17

3 76:15-16