Köksredskap, de otrognas kläder och några orenheter

Varje rent köksredskap är tillåtet att ha och använda sig av ehuru det skulle vara värdefullt som juveler och liknande. Det enda undantaget är köksredskap av guld och silver samt det som används till lagning och lödning. Dessa är förbjudna att innehas och användas av både män och kvinnor. Är tvagningen korrekt i fall man skulle tvås från ett liknande kärl? Hanâbilah har två åsikter i frågan. Det enda undantaget är om lagningsmaterialet är av en liten mängd silver för att exempelvis hålla ihop en kopp. I detta fall är det tillåtet så länge man inte rör vid det under användningen.

De otrognas kläder och köksredskap är rena och tillåtna att användas så länge man inte vet att de är orena. Ahmad har en annan åsikt som säger att man inte skall förrätta bönen i deras kläder som rör vid deras blygd. Han har också en tredje åsikt; det är inte tillåtet att använda sig av deras köksredskap innan de tvättas om deras slakt inte är tillåten. Den enda maten som är tillåten från dem är frukter och liknande.

Det självdöda djurets skinn blir inte rent bara för att det har garvats. Är det tillåtet att använda sig av det efter att ha garvats och torkat? Ahmad har två åsikter i frågan.

Enligt rättsskolans dominerande åsikt, anses det självdöda djurets mjölk och löpe vara orent. Dessutom är dess ben, horn och klor skelett orena till skillnad från dess ull, hår och fjädrar som är rena.