Koka ihop åsikter för att behaga folk

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (882)

Tid: 50:43

Den värsta lusten är samfundets lust och inte individens lust. Att en lärd man som har ett socialt och religiöst center försöker godkänna vissa förbud genom att koka ihop åsikter från olika håll för att tillåta något Allâh har förbjudit, är självfallet en mycket större villfarelse än om bara han hade praktiserat den.

När jag insåg att detta var Shaykh Taqiyy-ud-Dîns tänk, avvisade jag honom naturligtvis. Jag förklarade för honom att tänket är otillåtet och att en muslim måste underkasta sig Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dom, oavsett om den är till hans fördel eller nackdel. Jag gillar Râfi´ bin Khadîdjs (radhiya Allâhu ´anh) ord:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förmenar er en sak som brukade gagna er. Dock gagnas ni än mer av att lyda Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”1

Därom råder inga tvivel. Det är ju det tron fordrar:

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا

Nej, vid din Herre! De tror inte förrän de sätter dig som domare att döma mellan sig i alla sina tvister och därefter inte i sitt inre har någon invändning mot dina beslut utan underkastar sig dem helt och fullt.”2

1al-Bayhaqî i ”as-Sunan al-Kubrâ” (6/132).

24:65