Kniv och gaffel

al-Bukhârî sade:

208 – Yahyâ bin Bukayr berättade för oss: al-Layth berättade för oss, från ´Uqayl, från Ibn Shihâb: Dja´far bin ´Amr bin Umayyah underrättade mig att hans fader underrättade honom att han såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skära lammbog. Rätt som det var kallades det till bönen varpå han kastade ifrån sig kniven och bad utan att två sig.

Hadîthen bevisar att det är tillåtet att skära köttet med kniv. Bevisar det också att det är tillåtet att äta med gaffel? Nej. Dock är allt tillåtet i grund och botten. Så länge det inte finns något bevis för att det är förbjudet att äta med gaffel så är det i princip tillåtet. Det enda undantaget är om gaffeln är ett specifikt drag för de otrognas matvanor. I så fall är det förbjudet eftersom det är en liknelse av dem.