Knep i religiösa sammanhang

Att ta till sig knep i religiösa sammanhang går ut på att undkomma plikter eller hamna i förbud via synbart lovliga handlingar.

Ett exempel på det är personen som reser i Ramadhân för att slippa fasta. Hans enda avsikt med resan är alltså att slippa fasta. Till synes är hans handling lovlig, men han avser att undkomma en plikt. Det vill säga fastan.

Ett annat exempel är personen vars vän har skilt sig från sin hustru för tredje gången. Han ser hur hans vän är ledsen på grund av frun och beslutar sig för att gifta sig med henne för att sedermera skilja sig för henne så att hans vän och hennes första make kan gifta om sig med henne. Hans motiv är inte kvinnan, han vill bara gifta sig med henne, ha samlag med henne och skilja sig från henne så att vännen kan gifta om sig med henne. Således kallar hadîthen den andre mannen med all rätt för ”den lånade bocken”.

Ett tredje exempel är det många människor gör idag med räntehandel när de säljer en vara för 10.000 på avbetalning och sedan köper tillbaka den för 8.000 kontant. Med det här knepet ger de 8.000 och tar 10.000, ty köpeavtalet är bara symboliskt.