Knäckt nagel i Ihrâm

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 175-176

837 – Jag hörde Ahmad bli frågad om en man vars nagel knäcks i Ihrâm. Han svarade:

Han får klippa av den.”

838 – Jag hörde Ahmad bli frågad om en man som gnuggar sitt skägg varpå något skäggstrå faller. Han svarade:

Om hårstrået var redan löst, är han inte ålagd någonting.”

839 – Jag hörde Ahmad säga:

Den som drar ur ett hårstrå får skänka 1.5 kg mat.”

Det vill säga under Ihrâm.

840 – Jag hörde en Muhrim med hår till axlarna säga till Ahmad:

Mitt hår besvärar mig. Får jag raka av det?”

Han svarade:

Rakar du av det får du sona med ett lamm eller tredagars fasta.”