Knäcker ryggen på Djahmiyyah

Till as-Saqqâfs villfarelser hör att han uttryckligt dementerar hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fråga ”Var är Allâh?”, trots att han säger att den rapporteras i Imâm Muslims ”as-Sahîh”. Han understryker sin dementi och säger – må hans mun täppas igen:

”Vi fastslår att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte har sagt ”Var är Allâh?” Han sade: ”Vittnar du att det inte finns någon sann gud utom Allâh?” Så rapporterade Ahmad och andra med autentiska berättarkedjor.”1

Däri finns flera märkliga lögner. De bevisar bara att mannen varken fruktar Allâh eller skäms för Hans slavar. Att nämna allting kommer bara att dra ut på det hela, så jag skall fatta mig så kort jag kan: När han säger att den omnämnda formuleringen rapporteras av Ahmad och andra, så får han läsarna att tro att de allesammans har rapporterat just den formuleringen och från en och samma följeslagare. Det är ren lögn och osanning. Dels har de rapporterat flera formuleringar, dels från flera följeslagare. Vissa rapporterade den från al-Ansârî som enligt al-Bayhaqî saknar en följeslagare i berättarkedjan. Andra rapporterade den från ash-Sharîd och dess berättarkedja är god. I den formuleringen står det:

”Vem är din Herre?”

Det vill säga inte alls som den omnämnda formuleringen. Andra rapporterade den från Ibn ´Abbâs i vars berättarkedja Ibn Abî Laylâ finns. Var finns de autentiska berättarkedjorna som han hävdade lögnaktigt? Kort inpå beljög han sig själv på ett annat ställe efter att ha hänvisat till några referenser med punkter:

”… och at-Tabarânî (12/27) med en autentisk berättarkedja…”

Därefter nämnde han ytterligare två källor så att de slutligen blev åtta. Det är också lögn, särskilt med tanke på att han nämnde at-Tabarânî i vars berättarkedja Ibn Abî Laylâ finns. Han vidhöll sitt svindleri genom att avsiktligt låta bli att nämna Abû Dâwûd, Ibn Khuzaymah och den sjunde volymen i al-Bayhaqîs ”as-Sunan”. Ty de rapporterar formuleringen som han beljuger rakt av – må Allâh ge honom det han förtjänar! Om en student hade konfronterat hans sjuka fastställande och annullerat formuleringen som han påstår är autentisk, skulle han övervunnit honom då han har formuleringar som består av frågan ”Var är Allâh?” från flera och mer autentiska berättarkedjor än formuleringen som han argumenterar med. Vad skall man då säga om han även nämner Mu´âwiyah bin al-Hakams (radhiya Allâhu ´anh) formulering som har autentiserats av en mängd lärda? Men i och med att vi inte anser de olika formuleringarna krocka med varandra, så behöver vi inte heller utvälja den starkaste av dem. Den vägen valde ´Allâmah Ibn Qayyim-il-Djawziyyah (rahimahullâh) när han nämnde formuleringarna ”Vem är din Herre?” och ”Var är Allâh?” och sade:

”Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) frågade också ”Var är Allâh?” Den tillfrågade svarade att Allâh är ovanför himlen. Han accepterade det svaret vilket bevisar att det är sann tro om hans Herre. Han fördömdes inte för frågan. Enligt en Djahmî är frågan ”Var är Allâh?” som frågan om Hans färg, smak, kön, härkomst och andra omöjliga och falska frågor.”2

Han (rahimahullâh) har rätt. Du ser hur idioten as-Saqqâf vidhåller att beljuga den autentiska hadîthen som har autentiserats av imamerna. Han nöjer sig emellertid inte med det; han anklagar dem för att förkroppsliga Allâh. Han sade – må hans mun täppas igen:

”Det är märkligt och konstigt att vi ser Mudjassimah upprepa formuleringen ”Var är Allâh?” De förstår inte att den är ett inlägg från återberättarna som framförde profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord felaktigt. Det gäller i synnerhet sett till att formuleringarna hos andra än Muslim är:

”Vittnar du att det inte finns någon sann gud utom Allâh?”

Den är helt i motsats till den, eller åtminstone betyder den inte ”Var är Allâh?”.”3

Sedan underströk han ånyo att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte har sagt det som har autentiserats av imamerna. Detta hans uppträdande beror på att den formuleringen knäcker ryggen på innovatörerna Djahmiyyah. Jag svär vid Allâh att jag inte vet vad jag skall säga om denne omedgörlige och envise man. Jag kan bara varna honom med Hans (ta´âlâ) ord:

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا

”Men den som sedan vägledningen har klargjorts för honom sätter sig upp emot sändebudet och vill gå en annan väg än de troende, honom låter Vi gå dit han vill gå och [därefter] låter Vi honom brinna i helvetet – vilket jämmerligt mål!”4

1Kommentar till ”Daf´ Shubah-it-Tashbîh”, sid. 108 samt sid. 186-187

2I´lâm-ul-Muwaqqi´în (3/521).

3Kommentar till ”Daf´ Shubah-it-Tashbîh”, sid. 187

44:115