Knacka dörr för att väcka till Fadjr

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 311-312

Fråga: Varje morgon väcker vissa studenter på studenthemmet de övriga studenterna till Fadjr genom att knacka på deras dörrar. Till följd därav händer det att de blir utskällda av andra studenter som också anklagar dem för tillgjordhet. Vad råder ni dem?

Svar: Jag tycker att det är en gåva från Allâh att det finns folk som väcker en till bön. De lärde säger att det är obligatoriskt att väcka den sovande till bön om det finns risk att denne försover sig så att tiden går ut eller missar samlingsbönen. Det är alltså obligatoriskt. De väckta studenterna bör snarare tacka den som knackar på deras dörr. Den som tackar för det och inser att han blir väl behandlad och vaknar och ber med samlingen, kommer märka hur hans tro stiger. Han kommer att känna trons sötma.

Däremot har jag hört hur vissa går igenom telefonkatalogen och väljer ut namn slumpmässigt som de sedan ringer upp för att väcka till bön. Det där är tillgjort och otillåtet. Kanske ringer de upp folk som inte behöver be i samling, kvinnor som slipper be eller otrogna som inte ber. Det är alltså fel och otillåtet att ringa till folk utifrån en telefonkatalog för att väcka dem till bön.