Klor i vattnet

Fråga: I vårt land är det vanligt att vattnet rensas med klor som gör att vattnets färg och lukt ändras. Påverkar det tvagningen?

Svar: Rengöringsmedel i vatten påverkar ingalunda så länge det fortfarande är vatten. Det spelar ingen roll att några av dess egenskaper ändras. Vatten kan ju ändras av alger, blad, sand och annat. Ingetdera påverkar. Vattnet är fortfarande renande. Det påverkas inte av någon förändring så länge det fortfarande räknas som vatten. Först när vattnet blir till mjölk, te eller spad blir det ogiltigt att bruka till tvagning, ty det räknas inte som vatten längre.

Men om orenhet hamnar i vattnet och ändrar dess smak, färg eller lukt eller om vattenmängden är liten så att den påverkas av orenheten, är det inte tillåtet att använda det ändock ändringen är omärkbar.