Kloning och provrörsbefruktning

Fråga: Den senaste tiden talas det mycket om kloning. Enligt ett utslag som sägs komma från Shaykh Yûsuf al-Qaradhâwî kan kloning vara tillåten då fenomenet kan lösa problem.

Svar: Om Shaykh al-Qaradhâwî citeras precist, så är det möjligt att fenomenet löser problem på samma sätt som det också kan orsaka än fler problem.

Kloning liknar provrörsbefruktning. Barn via provrörsbefruktning är inte godkända av föreskriften då handlingen går igenom en hel process som bestrider föreskriften. Mitt utslag om provrörsbefruktning är mycket åtstramat. För att provrörsbefruktning skall vara tillåten krävs det att den sker enbart mellan två makar varav en är läkare, vilket kan vara mycket ovanligt. Om det är möjligt så är det tillåtet, men inte om det fordrar att man går till sjukhus och besöker läkare då handlingen medför synder såsom åtminstone blottad blygd. Jag anser inte att den omtalade kloningen undkommer synd.