Klockan på högerhanden

Fråga: Vi ser hur vissa människor har klockorna på höger hand och säger att det är rekommenderat. Vad är bevis för det?

Svar: I den här frågan håller vi oss till grunden som ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) hadîth består av, nämligen:

“Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tyckte om att göra allting med högern; när han kammade sig, tvådde sig, tog på sig sandalerna och allting annat.”

Vi lägger även dit en annan autentisk hadîth i vilken profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Judarna och de kristna färgar inte [håren och skäggen]; skilj er därför från dem.”

Dessutom finns det fler hadîther som manar till att man skiljer sig från avgudadyrkarna. Dessa hadîther lägger en grund åt oss, nämligen att det är rekommenderat för en muslim att skilja sig från de otrogna och förbjudet att härma dem. Det är alltså inte tillåtet att ta liknelsen av de otrogna. I stället skall man alltid sträva efter att skilja sig från dem.

De otrogna brukar ha klockan på vänster hand. Och vår Sharî´ah ger oss stora möjligheter i att skilja oss från de otrogna i denna fråga. Att ha klockan på höger hand innebär då att vi håller oss till att utföra handlingar med högern samtidigt som vi skiljer oss från de otrogna.