Klippning av lik

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/452-453)

635 – Jag läste för min fader:

Ska likets naglar, hår eller mustasch klippas?”

Han svarade:

Bara om det är vanställande. Det sägs att när Sa´îd bin Abî Waqqâs tvättade ett lik bad han om rakblad.”