Klippa och klistra för att främja sin lära

4891 – Anas bin Mâlik berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till ´Alî:

Du klargör för mitt samfund det som de har skiljaktiga meningar om efter mig.”

Påhittad. Rapporterad av al-Hâkim (3/122) via Abû Nu´aym Dhirâr bin Surad: Mu´tamar bin Sulaymân berättade för oss: Jag hörde min fader nämna från al-Hasan, från Anas bin Mâlik. Sedan sade al-Hâkim:

Autentisk enligt al-Bukhârî och Muslim.”

adh-Dhahabî avvisade honom och sade:

Tvärtom anser jag att Dhirâr har hittat på den. Ibn Ma´în sade: ”Lögnare.” al-Bukhârî och an-Nasâ’î sade: ”Hans hadîther är övergivna…”

För övrigt tog as-Suyûtî upp den i ”al-Djâmi´ al-Kabîr” via ad-Daylamî allena. Så tillskrevs den också av Shî´ahs författare till ”al-Murâdja´ât” där han citerade enkom al-Hâkims autentisering utan adh-Dhahabîs avvisning. Typiskt honom när det handlar om Shî´ahs hadîther; han citerar dem som autentiserar dem men inte dem som försvagar dem. Är det så man gör om man vill ena muslimerna? Och inte nog med det; han också argumenterar med hadîthen för att säga att:

´Alî i förhållande till Allâhs sändebud är som Allâhs sändebud i förhållande till Allâh.”

Fjärran högt är Allâh från de orättvisas påstående!

Men skulle adh-Dhahabî hålla med om al-Hâkims autentisering, ser du honom snabbt citera det och överdriva därtill.