Klipp detta

Imâm Abû Bakr Ahmad bin Muhammad al-Khallâl (d. 311)

at-Taradjdjul, sid. 113-115

92 – Harb underrättade mig:

Ahmad blev frågad om klippning av skägg och sade: ”Ibn ´Umar klippte det som stack ut ur hans grepp.” Det verkar som att han delade den åsikten.” Jag sade: ”Vad menas med att låta skägget växa?” Han sade: ”Det rapporteras från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det var det han syftade på.”

93 – Muhammad bin Abî Hârûn underrättade mig att Ishâq berättade för dem:

Jag frågade Ahmad om en man som klipper sitt skägg på sidorna. Han svarade: ”Han får klippa det som sticker ut ur hans grepp.” Jag sade: ”Men profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth då: ”Skilj er från hedningarna och korta mustaschen och låt skäggen växa.”? Han svarade: ”Han ska klippa från dess längd och det som är under halsen.” Jag såg Abû ´Abdillâh klippa från dess längd och det som växte under hans hals.”

94 – ´Ubaydullâh bin Hanbal underrättade mig: Min fader berättade för mig: Abû ´Abdillâh sade:

Han ska klippa från dess sidor och inte från dess längd. Ibn ´Umar klippte från sina sidor när han rakade huvudet i samband med vallfärd eller ´Umrah. Det är harmlöst.”

95 – Hârûn bin Ziyâd underrättade mig: Ibn Abî ´Umar berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från Ibn Abî Nadjîh, från Mudjâhid som sade:

På Slaktdagen såg jag Ibn ´Umar ta tag i sitt skägg och säga till slaktaren: ”Klipp detta som sticker ut ur mitt grepp.”

96 – Hârûn bin Ziyâd underrättade mig: Ibn Abî ´Umar berättade för oss: Sufyân berättade för oss: Ibn Tâwûs berättade för oss:

Min fader befallde mig att klippa detta.”

Han pekade längst ned på sitt skägg.

97 – Ahmad bin al-Hasan bin Hassân underrättade oss: ar-Rabî´ bin Yahyâ berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från ´Umar bin Ayyûb: Abû Zur´ah bin Djarîr berättade för oss:

Abû Hurayrah brukade gripa tag i sitt skägg; det som stack ut under hans grepp klippte han.”