Klipp bort Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs namn från förstasidan

Fråga: Vissa personer som verifierar Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs (rahimahullâh) böcker avser att byta ut namnet ”´Abdul-Wahhâb” mot ”at-Tamîmî”. De har en god avsikt. Det finns folk som har missuppfattat Shaykhens liv som läser hans böcker. Är detta rätt eller fel?

Svar: Bröder! De har inte fientlighet till Shaykhen på grund av hans namn. De har fientlighet till honom på grund av hans kall. De kommer inte att godkänna hans kall om du så skulle byta ut alla hans fäders namn. Det handlar inte om namnet. Det handlar om kallet. De vill inte ha det. De vill inte ha ett kall till Tawhîd. Vi skall inte behaga dem genom att ändra på namnet. Det gagnar inte heller.

Därtill är det inte tillåtet att ändra på namn efter att människorna har dött. Det är inte tillåtet att skriva ett verk i en annan persons namn.