Klättring på Rahmah-berget

Fråga: Varje år gång jag vallfärdar klättrar jag uppför Rahmah-berget i ´Arafât. Det här året känner jag mig svag på grund av ålderdom. Jag är tveksam nu. Jag fruktar att jag kommer att vallfärda utan att klättra uppför berget. Vad skall jag göra?

Svar: Ta det lugnt, bror. Det är inte föreskrivet att klättra uppför Rahmah-berget. Det är rentav en innovation om man gör det utav dyrkan. Det är inte tillåtet att se det som en dyrkan eller göra det utav dyrkan. Ingen ivrade så mycket efter goda handlingar och ingen lade ned en så stor vikt vid att förkunna budskapet och Allâhs religion som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Trots det klättrade han inte uppför berget, han befallde ingen att göra det och inte heller godkände han någon som gjorde det, såvitt jag vet. Baserat på det är det inte föreskrivet att klättra uppför berget. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade när han stod bakom det:

”Jag står här och hela ´Arafah är en ståplats.”

Det är som om att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde anspråk på att man kunde stå var som helst och inte trängas där just han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stod.