Klargörs sanningen får innovatören inte försvaras längre

Fråga: Om de lärda säger att en person är en innovatör, tillämpas då samma dom på hans anhängare som ursäktar honom och säger att han har gjort fel utan att säga att han är en innovatör?

Svar: Om de lärda har bevis för att personen är en innovatör är både hans studenter och alla andra människor som håller sig till honom ålagda att följa sanningen. Det är inte tillåtet för dem att försvara individen.

Jag ber Allâh ena era hjärtan och ena er om sanningen. Jag ber Allâh befria er från Satans list.

Kämpa för att uppnå det. Kämpa för att utrota allt som orsakar splittring och dess orsaker. Salafiyyah har stannat upp och blivit slagen. Frukta Allâh för er egen skull och för det här kallets skull. Kämpa för att utrota dessa falskheter och prövningar.