Klargör sanningen och ignorera anklagelsen för hårdhet och brådska

Fråga: Vad råder ni angående avvisningar av alla tvivel och utslag som motsäger Sharî´ah däribland dem som tillåter Mawlid-firandet?

Svar: Det är tvivelsutan obligatoriskt att råda och klargöra och framför allt när det råder prövningar, innovationer och nyheter mot slutet av tiden. Då är det än mer obligatoriskt för de lärda att leva upp till sin plikt gentemot människorna och skapelserna. Allâh har förpliktigat de lärda att uppfylla det ansvaret och förkunna det till människorna och inte dölja det. Alla som har kunskap måste förkunna den och förbjuda människornas avvikande åsikter, handlingar och ageranden. Den lärde får inte tiga om människornas handlingar ehuru de anklagar honom för att vara för hastig, för hård och annat. Han skall härda med det.