Klargör de lärdas varningar för Ahl-ul-Bid´a

Fråga: Det kan hända att jag befinner mig på en plats där det även finns människor som är påverkade av vilsna kallare som de lärda har varnat för. Skall jag berätta vad de lärda säger om dem eller är det bättre att vara tyst och i synnerhet om det finns lekmän på plats?

Svar: Nej, du skall inte vara tyst. Om du är tyst så betyder det att du godkänner dem och därtill kommer lekmännen att tro att det stämmer. Förklara med visdom och fint tillvägagångssätt. Förklara det. Om det är möjligt att klargöra frågan för dessa individer i enrum, gör du det. Om de tar tillbaka det så tillkommer Allâh lov och pris. Och om de inte tar tillbaka det skall du klargöra det för människorna.