Klarar inte bevisa Ibn ´Abdil-Wahhâbs avvikelse i hans böcker

Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs (rahimahullâh) samtida lärde granskade hans böcker och kunde inte hitta något att fördöma dem för. Hans dogm är överensstämmande med Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs samstämmighet och hans rättsskola är Hanâbilahs. Han har ingen åsikt som avviker från de fyra rättsskolorna eller ens från hans rättsskolas imamer. Trots det är sanningen inte begränsad vid de fyra rättsskolorna, annars hade det varit meningslöst att ta upp alla oenigheter som finns mellan författare och alla följeslagare och efterföljare.

Opponenten och debattören har tillsammans med sin ignorans fått allt om bakfoten såtillvida att han accepterar det felaktiga och förkastar det korrekta. Sanningens fiender har alltid, från Nûhs dagar fram till Domedagen, varit i detta tillstånd.