Klarar inte av att kompensera missade dagar

Fråga: En kvinna fastade inte Ramadhân på grund av födsel och har fortfarande inte kompenserat månaden. Det har gått en lång tid och numera klarar hon inte av att fasta. Vad är domen för det?

Svar: Hon måste ångra sig inför Allâh. Det är inte tillåtet att oskäligt sinka kompensationen av missade dagar till nästkommande Ramadhân. För det första måste hon ångra sig. För det andra måste hon ta igen de missade dagarna om än då och då. Klarar hon inte av det på grund av permanent skäl, föder hon en fattig för varje utebliven dag. Är skälet inte permanent väntar hon på att det upphör och kompenserar dagarna därefter.