Klarar inte av att efterleva makans villkor

Fråga: Maken gick med på ett villkor. Med tiden visade det sig att han inte kan leva upp till det på grund av vissa omständigheter. Vad är domen för det?

Svar: Om maken sätter ett villkor på sig själv eller går med på ett villkor som sätts av makan och sedan inte lever upp till det, har kvinnan rätt att upphäva äktenskapet.

Fråga: Men om han inte kan leva upp till det på grund av vissa omständigheter då?

Svar: Spelar ingen roll. Men om han gick med på villkoret förutsatt att ingenting speciellt inträffar, så gäller hans villkor. Men om han gick med på villkoret oinskränkt, så måste han efterleva det. Annars har hon rätt att upphäva äktenskapet. När detta skedde på ´Umar bin al-Khattâbs (radhiya Allâhu ´alayhi wa sallam) tid sades det:

I så fall kommer kvinnorna att skilja sig från oss.” Då sade han: ”Rättigheter tas med villkor.”

Den som sätter villkor på sig själv har än större skyldighet att efterleva det. I det här fallet bör maken få makan att trappa ned från sitt villkor om så mot ersättning.

Frågeställare: Låt säga att han förbjuder henne arbeta på grund av att hans och deras barns rättigheter missbrukas.

Svar: Självklart är det bättre för en moder och hennes barn att hon stannar hemma. I så fall får han övertala henne och förklara för henne att det är bättre att hon stannar hemma och att hennes arbete utsätter hennes hem och barn för undergång. Antingen övertalas hon, om så mot ersättning, vilket är bättre, eller också vidhåller hon sitt villkor.

Men om villkoret säger att han inte får förbjuda henne från studier eller arbete så länge de inte får barn, så får han förbjuda henne därefter.