Klarar du av att vinkla dessa ord så att de inte tyder på Takfîr?

al-Maghrâwî gör klart och tydligt Takfîr för synder. Han sade:

”Vad skall samfundet råka ut för om det inspireras och enas om att synda, avguda, avvika, lämna Allâhs religion, avfalla och vara okunnigt om alla synder?”1

Hans ord ”… lämna Allâhs religion, avfalla…” är en uttrycklig Takfîr för alla omnämnda synder, avguderi och avvikelser. Han gjorde ingen skillnad mellan dem. Avguderiet är inte otro som utesluter dess utövare från religionen förrän det är ett större avguderi och utövarens ursäkter upphör. Hur skall du då tolka hans generella ord med hans specifika ord? Vilket språk stämmer det överens med? Vilken föreskrift stämmer det överens med?

al-Maghrâwî sade:

”Nûhs folk, Hûds folk och Sâlihs folk finns fortfarande alltid och överallt. Det spelar ingen roll att de associerar sig med Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund. Muhammad har inget med dem att göra och de har inget med Muhammad att göra.”2

Det betyder att Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund har blivit otrogna liksom Nûhs, Hûds och Sâlihs folk som Allâh har utrotat därför att de hädade och trotsade sina sändebud. Beviset för det är hans ord:

”Nûhs folk, Hûds folk och Sâlihs folk finns fortfarande alltid och överallt. Det spelar ingen roll att de associerar sig med Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund.”

Detta är en klar och tydlig Takfîr. al-Maghrâwî sade också:

”Om ´Umar hade sett vad världens muslimer gör idag skulle han gått ut i Djihâd mot dem liksom det görs mot de otrogna.”3

al-Maghrâwî sade också:

”Om din fru befaller dig att synda och du lyder henne, blir hon till en staty. Ty du har därmed dyrkat henne vid Allâhs sida.”4

Kan du, Abûl-Hasan, vinkla dessa klara uttalanden som uppenbarligen är en Takfîr på Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund? Kan du vinkla dessa uttalanden så att det framstår att al-Maghrâwî inte alls syftade på Takfîr? Frukta Allâh och ångra dig inför Honom. Det där är Khawâridjs lära och ideologi som Sayyid Qutb återupplivade i sina böcker som dagens Khawâridj har påverkats av.

1Kassettbandet ”Tafsîr Sûrat-il-Baqarah” (14).

2Kassettbandet ”Mawâqifu Nûh” (1).

3Kassettbandet ”´Umar” (2).

4Kassettbandet ”Mawâqifu Ibrâhîm” (3).