Klara och tydliga skillnader

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/425)

Fråga: Vad finns det för skillnad mellan Ahl-us-Sunnah och Murdji’ah al-Fuqahâ’?

Svar: Det är allom bekant att deras oenighet är relaterad till tron. Ahl-us-Sunnah anser att tron består av tal, handling och dogm, att den stiger med lydnad och sjunker med olydnad. Den dogmen fordrar också annat, däribland en förbehållen tro. Enligt Ahl-us-Sunnah utgörs tron av tal och handling, den stiger och den sjunker, och den troende uppger sig själv som:

”Jag är troende – om Allâh vill.”

Murdji’ah däremot säger att handlingar inkluderas inte till tron. Enligt dem är det inte tillåtet att säga:

”Jag är troende – om Allâh vill.”

eftersom det innebär att talaren tvivlar. Deras tes är tvivelsutan en villfarelse.

I övrigt finns många hadîther och Qur’ân-verser som bekräftar att tron stiger och sjunker. Skillnaderna mellan Ahl-us-Sunnah och Murdji’ah är alltså klara och tydliga.