Klar villfarelse i al-Ghazâlîs ”Fiqh-us-Sîrah”

Angående al-Ghazâlîs bok ”Fiqh-us-Sîrah”, så har jag sett att den består av en klar och tydlig villfarelse. Exempel på den är att han gör narr av slöjan. Han säger i förordet att han såg hur kvinnorna i al-Madînah gick runt som om de bar på tält.

Likaså bryr han sig inte om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mirakel. Han säger att det inte finns någon skillnad mellan den som tror på att ett livlöst föremål talade med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och den som inte tror på det.

Skillnaden är klar och tydlig. Däremot befaras otro för personen som förnekar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) autentiska mirakel. Det fanns människor som till och med trodde på Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) just på grund av hans mirakel.