Klandervärd och berömvärd blyghet

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Islam är drygt sjuttio nivåer. Dess högsta är orden ”Det finns ingen sann gud utom Allâh” och dess lägsta är bortröjning av något skadligt från vägen. Blygheten är också en nivå av tron.”

Hadîthen uppmanar till blyghet. Dock kan skillnaden mellan blygheten och studierna vara oklara för vissa människor. Blygheten som hindrar dig från kunskapen är en fördömd blyghet. Den stammar inte från tron, utan den är en feghet.

Blygheten som hindrar dig från ovärdighet eller det som motstrider Sharî´ah är en berömvärd blyghet. Blygheten som hindrar dig från ovärdighet är på grund av människorna och den är som sagt berömvärd. Till det första profetkallets ord som människorna tog del av var:

”Gör vad du vill om du inte skäms.”

Den frasen har två betydelser:

1 – Om din handling inte är skämmig får du göra vad du vill.

2 – Om du är en person som saknar skam gör du vad du vill.