Klagomål mot dryg imam

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/170-171)

al-Bukhârî sade:

63 – Kapitel om klagomål mot imam som drar ut på bön

704 – Muhammad bin Yûsuf berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från Ismâ´îl bin Abî Khâlid, från Qays bin Abî Hâzim, från Abû Mas´ûd som sade:

”En man sade: ”Allâhs sändebud! Jag kommer inte till morgonbönen bara för att så-och-så drar ut på bönen.” Jag har aldrig sett Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vara så arg som han blev där och då. Därefter sade han: ”Människor! Vissa av er jagar iväg folk. Den av er som leder människor i bön ska fatta sig kort, ty bland dem finns svaga, gamla och upptagna.”1

Kapitlet är rubricerat som ”klagomål mot imam som drar ut på bön”, det vill säga är det tillåtet eller inte? Därefter återberättade han Abû Mas´ûds och Djâbirs (radhiya Allâhu ´anhumâ) hadither som bevisar att det är tillåtet att klaga på den imam som drar ut på bönen. Ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) accepterade klagomålet och grundade domar därefter.

1Muslim (466).