Klädseln i paradiset

Imâm Ibn Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)
Hâdîl-Arwâh ilâ Bilâd-il-Afrâh, sid. 160-167

Allâh (ta´âlâ) säger:

“Men de gudfruktiga skall få trygghet, av lustgårdar och källor, klädda i siden och brokad, mitt emot varandra.”1

“Men dem som tror och lever ett rättskaffens liv skall Vi inte låta gå miste om lönen för det goda och rätta de gör; Edens lustgårdar väntar dem med porlande bäckar, där de skall vila, behagligt stödda på kuddar, och förses med armringar av guld och få klä sig i dräkter av grönt silke och den rikaste brokad. Vilken makalös belöning! Vilken ljuvlig viloplats!”2

az-Zadjdjâdj sade:

“Det rör sig om två typer av siden. Den vackraste färgen är grön färg och det mjukaste tyget är siden. På så sätt kombineras en fröjd för ögat och en fröjd för kroppen.”

Det finns en fråga som dyker upp här. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har nämligen sagt att paradisets folks klädsel kommer att vara av siden. Likaså har det rapporterats autentiskt från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han sade:

“Den som har på sig siden i detta liv, kommer inte att ha det i livet efter detta.”

Det råder samstämmighet om dess äkthet och den rapporteras av ´Umar bin al-Khattâb och Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anhumâ). De lärda har delade uppfattningar om dess betydelse. Vissa av Salaf och efterträdarna sade:

“Han kommer inte att klä sig i siden. Han kommer att ha på sig andra kläder. Allâhs ord “…klädda i siden…” är allmänna som specificeras av hadîthen.”

Majoriteten sade:

“Detta är ett hot som har samma dom som andra hotfulla texter. De tyder på att en sådan handling fordrar en sådan dom. Den kan dock variera beroende på olika hinder.”

Qur’ânen, Sunnah och samstämmigheten bevisar att ånger hindrar detta hot på samma sätt som goda handlingar, sonande olyckor, muslimernas medling och den Barmhärtigastes medling hindrar det. Denna hadîth påminner om en annan, nämligen:

“Den som dricker sprit i detta liv, kommer inte att få dricka det i livet efter detta.”

Allâh (ta´âlâ) säger:

“Den Dagen skall Allâh skydda dem mot allt ont och skänka dem kraft och glädje, och belöna med en lustgård och silke för deras tålamod och uthållighet.”3

Därefter säger Han:

“Och de skall bära dräkter av grönt siden och brokad.”4

Lägg märke till hur ordet “dräkter” tyder på att de är synliga ytterkläder och inte innerkläder. Det som has ovanpå innerkläderna är för utsmyckning och skönhet.

Ka´b som sade:

“Alltsedan skapelsen skapades har Allâh (´azza wa djall) en ängel som formar paradisets folks smycken till dess att Domedagen träder in. Om bara en liten bit av deras smycken hade kommit fram, skulle solstrålarna ha försvunnit. Därför skall ni hädanefter inte be om paradisets folks smycken.”

al-Hasan al-Basrî sade:

“Smyckena i paradiset är vackrare på männen än på kvinnorna.”

Ibn Abî Dunyâ sade: Ahmad bin Manî´ berättade för oss: al-Hasan bin Mûsâ berättade för oss: Ibn Lahî´ah berättade för oss: Yazîd bin Abî Habîb berättade för oss, från Dâwûd bin ´Âmir bin Sa´d bin Abî Waqqâs, från sin fader, från sin farfar, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

“Om en man från paradisets folk hade visat sig och sitt armband, skulle det ha överväldigat solstrålarna på samma sätt som solstrålarna överväldigar stjärnstrålarna.”

Ibn Wahb sade: Ibn Lahî´ah berättade för mig, från ´Aqîl bin Khâlid, från al-Hasan, från Abû Hurayrah som sade: Abû Umâmah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde paradisets folks smycken för dem:

“De kommer att ha armband av guld och silver kransade av pärlor. De kommer ha på sig kransar av sammanbundna juveler. På huvuden kommer de att ha kungarnas kronor och de kommer att vara unga, utan hårväxt på ansiktena och med ögonskugga på ögonen.”

al-Bukhârî och Muslim rapporterade – och formuleringen är Muslims – från Abû Hâzim som sade:

“Jag stod bakom Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) under tiden som han stod och tvådde sig inför bönen. Han tvättade sina armar till dess att han nådde armhålorna. Jag sade: “Abû Hurayrah, vad är detta för tvagning?” Han sade: “Farûkh-stammen! Är ni här! Hade jag vetat att ni är här, skulle jag inte ha tvått mig på detta vis. Jag hörde min vän (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: “Den troendes utsmyckning når det hans tvagning når.””

Detta är beviset för dem som anser det vara rekommenderat att tvätta överarmen. Men faktum är att det inte är rekommenderat, vilket är åsikten Madînah-borna har. Ahmad har två åsikter i frågan. Hadîthen bevisar i varje fall inte denna handling. Smyckena kommer att ligga på underarmen och handleden, inte på överarmen och axeln.

Muslim rapporterade i sin “as-Sahîh” från Abû Hurayrah som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Den som träder in i paradiset kommer att få uppleva lycka och aldrig någon hopplöshet. Hans kläder kommer inte att förstöras och hans ungdom kommer inte att upphöra. I paradiset finns det ett öga aldrig har sett, ett öra aldrig har hört och ett människohjärta aldrig har kunnat föreställa sig.”

Orden “Hans kläder kommer inte att förstöras…” betyder till synes att särskilda kläder inte kommer att förstöras. Det kan också betyda själva kläderna på så sätt att de hela tiden får nya kläder på samma sätt som de får ny mat hela tiden – och Allâh vet bättre.

Ibn Abî Dunyâ rapporterade att az-Zamîl sade:

“Jag frågade Ibn ´Abbâs om smyckena i paradiset. Han sade: “Däri finns ett träd vars frukter är som granatäpplen. Om en av Allâhs vänner vill ha kläder, sänker sig dess grenar till honom. Då släpper det ut sjuttio smycken, färger efter färg. Därefter återvänder det som det var.”

Ibn Abî Dunyâ sade: ´Abdullâh bin Abî Khaythamah berättade för oss: al-Hasan bin Mûsâ berättade för oss: Ibn Lahî´ah berättade för oss: Darrâdj Abûs-Samh berättade för mig att Abûl-Haytham berättade för honom från Abû Sa´îd al-Khudrî, från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att en man sade till honom:

“Allâhs sändebud! Tûbâ till den som ser dig och tror på dig.” Då sade han: “Tûbâ till den som ser mig och tror på mig. Tûbâ och därefter Tûbâ och därefter Tûbâ till den som tror på mig utan att ha sett mig.” Då sade mannen: “Vad är Tûbâ för någonting?” Han sade: “Ett träd som det tar ett hundra år att rida under. Paradisets folks kläder kommer ut ur dess grenar.”

Ka´b-ul-Ahbâr sade:

“Om man hade tagit på sig ett klädesplagg från paradiset här på jorden, skulle de som får syn på det falla ned döda. De hade inte kunnat klara av att se på det.”

1 44:51-53

2 18:30-31

3 76:11-12

4 76:21