Klädseln har inget med religionen att göra? Fråga prästen!

Jag hade en diskussion med en maronitisk1 präst. Han var helt svartklädd; svart lång huvudbonad, svart rock, svarta strumpor, svarta skor. Han fördömde oss för att vi säger att Atatürk hädade och avföll bara för att han ålade muslimerna att ha på sig basker. Jag sade att det hade varit mildare om det bara handlade om det. Jag berättade för honom hur han ändrade på Sharî´ah, lät kvinnan ärva lika mycket som mannen och så vidare.

Jag gick in på liknelsen av de otrogna som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd och som är unikt för islam och hur viktigt islam ser på att muslimerna bevarar sin islamiska personlighet. Prästen bagatelliserade det och sade att det inte har något med trosläran och föreskriften att göra och att klädseln har blivit internationell; alla människor klär sig likadant numera. Då frågade jag honom om det är okej att han tar av sig sin svarta mössa och ersätter den med en turban så att han ser ut som en muslimsk Shaykh. Hans svar var:

”Nej, nej, nej…”

Jag undrade varför i och med att klädseln har inget med religionen och trosläran att göra. Han svarade:

”Vi är religionens män.”

Då sade jag att det är skillnaden mellan oss muslimer och er kristna. Ni kristna har två målgrupper; män med religion och män utan religion. Vad oss muslimer beträffar, så är vi alla män med religion. Det som är tillåtet för den störste är tillåtet för den minste. Det som är förbjudet för den störste är förbjudet för den minste.