Kläderna i helvetet

Allâh (ta´âlâ) sade:

”För de otrogna skall kläder av eld skäras till och skållhett vatten ösas över deras huvuden.”1

Ibrâhîm at-Taymî brukade säga efter att ha läst denna vers:

“Fri från brister är Han som skapade kläder i Elden.”

Abû Dâwûd och andra rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Den som äter en måltid tack vare en muslimsk man, kommer att få äta samma sak av Allâh i helvetet. Och den som tar på sig ett klädesplagg tack vare en muslimsk man, kommer att få ha på sig samma sak av Allâh i helvetet.”2

Imâm Ahmad rapporterade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Den som går på sitt höftskynke utav högfärdighet, kommer att gå på det i Elden.”3

Det förklarar hadîthen som rapporteras av al-Bukhârî via Abû Hurayrah som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Det av höftskynket som är under anklarna är i Elden.”4

Det omfattar allt som är under anklarna, både kroppen och kläderna. Den här personen kommer att släpa på sina kläder i Elden på samma sätt som han släpade på dem i detta liv utav högfärdighet. Dessutom kommer en annan hadîth att nämnas längre fram, nämligen:

“Den som får det mildaste straffet i Elden är den som får ha på sig två sandaler av eld. Hans hjärna kommer att koka i dem.”

Abû Dâwûd, an-Nasâ’î och at-Tirmidhî rapporterade från Buraydah att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg en man med en järnring. Då sade han till honom:

“Varför ser jag dig gå klädd i helvetets folks kläder?”5

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Den förste som tar på sig ett klädesplagg av eld är Iblîs. Det kommer att läggas på hans ögonbryn och hans avkomma kommer att dra i det bakifrån. Han kommer att säga: “Låt honom förintas!” Och de kommer att säga: “Låt dem förintas!” till dess att de förs fram till elden. Då säger han: “Låt honom förintas!” Och de kommer att säga: “Låt dem förintas!” Då sägs det:

”Be inte i dag om förintelse, be om många förintelser!”6

1 22:19

2 Abû Dâwûd (4871 och Ahmad (4/229).

3 Ahmad (3/437). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh al-Djâmi´” (6468).

4 al-Bukhârî (5787).

5 Abû Dâwûd (4223), at-Tirmidhî (1786) och an-Nasâ’î (8/172). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh al-Djâmi´” (5540).

6 25:14