Kläder med olämpliga texter

Fråga: Vad är domen för kläder som består av texter som antingen drar ned på ens religiositet eller också på ens heder?

Svar: Kläder som består av texter som antingen drar ned på ens religiositet eller också på ens heder är otillåtna att bruka oavsett om texten är på arabiska eller på något annat språk, oavsett om de är herrkläder eller damkläder, oavsett om kläderna täcker hela kroppen eller bara en kroppsdel. Exempel på sådana texter symboliserar judendomen, kristendomen eller andra religioner, deras högtider, alkoholmissbruk, synder och dylikt. Sådana kläder får inte spridas, säljas eller köpas. Dess inkomst är förbjuden. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om Allâh förbjuder något, förbjuder Han även dess pris.”1

Jag råder mina muslimska bröder att frukta sin Herre och undvika allt Han har förbjudit dem så att de kan erhålla lycka i de båda liven.

1Ahmad (1/322).