Kläder med figurer på

publicerad
11.07.2010

Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Madjmû´ ath-Thamîn (1/199)

Fråga: Hur lyder domen om kläder med figurer på?

Svar: Det är inte tillåtet för en människa att ha på sig kläder som det finns människo- och djurbilder på. Det är inte heller tillåtet att ha på sig turbaner, sjalar och liknande som det finns liknande bilder på. Det har rapporterats autentiskt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Änglarna går sannerligen inte in i ett hus i vilket det finns bilder.”1

Således anser vi att man inte skall ha fotografier som minne. Den som har fotografier som minne, är ålagd att riva sönder dem. Detta gäller oavsett om han hängt upp fotografierna på väggen, förvarar dem i ett album eller något annat. Att dessa fotografier finns i ett hem, fordrar att änglarna inte kommer in i det. Hadîthen jag har nämnt är autentisk och Allâh vet bättre.

1 al-Bukhârî (3226) och Muslim (2106).