Kläder av grisskinn

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (106)

Fråga: Är kläder av grisskinn tillåtna?

Svar: Nej. Grisskinn är orent. Det är orent i sig och inte bara orenat. Det är orent. Det finns skillnad mellan orent och orenat. Grisskinn är orent i sig.