Klädbyte under ihrâm

Fråga: Skall kvinnan i ihrâm ha på sig något speciellt? Vad är domen för att män och kvinnor byter kläder under ihrâm?

Svar: Kvinnan har ingen särskild klädsel under ihrâm. Hon får ha på sig vad hon vill så länge hon inte förskönar sig. Hon får även byta kläder på grund av smuts, orenheter och dylikt. Det får även mannen göra. Mannens klädsel under ihrâm är dock ett skynke över överkroppen och ett annat över underkroppen. Han får dock byta om på grund av smuts, orenhet eller något annat skäl.