Klä på dig utmed Sunnah, klä av dig utmed Sunnah

al-Bukhârî sade:

168 – Hafs bin ´Umar berättade för oss: Shu´bah berättade för oss: Ash´ath bin Sulaym underrättade mig: Jag hörde min fader berätta från Masrûq, från ´Â’ishah som sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tyckte om att börja med högersidan när han tog på sig sandalerna, ordnade håret, renade sig och allting annat han gjorde.”

Omfattar detta även skjortor och liknande? Ja. Han skall först trä in högerarmen i högerärmen och därefter vänsterarmen i vänsterärmen, högerbenet i höger byxben och därefter vänsterbenet i vänster byxben.

Människan skall tänka på dessa frågor så att hon uppnår mycken godhet och gör sina vardagssysslor till en dyrkan. Vi försummar detta mycket och glömmer. Vi ser hur vi tar av oss högern innan vänstern, tar på oss vänstern innan högern, utan hänsyn till om det handlar om Sirwâl eller skjorta. Människan skall utnyttja tiden och jämt och ständigt ha rätt avsikt. Den som vänjer sig blir van och den som försummar glömmer.