Klä dig fint utan att sticka ut

Fråga: Vad betyder hadîthen:

”Enkelhet hör till tron?”1

Svar: Det vill säga avsaknad tillgjordhet. Exempel på det är avsaknad tillgjordhet inom klädseln. Man får klä sig fint utan att falla i tillgjordhet och sticka ut.

1Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (4161).